Pranešimai

Gamtosauginis komitetas

  PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GINTARĖLIS“ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ GAMTOSAUGINIO KOMITETO SUDARYMO   2023 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-142 Panevėžys   Vadovaudamasi Lietuvos žalųjų judėjimo gamtosauginių mokyklų programa, Lietuvos žaliųjų judėjimo 2023-09-19 gautu raštu Nr. GMP-23/09/19-2 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dalyvavimo gamtosauginių mokyklų programoje“ ir 2023-09-20 visuotiniu susirinkimu Nr. 1: S u d a r a u Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ gamtosauginį komitetą: 1.1   Direktorė Kristina Brinklienė; 1.2   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dana Aliukienė; 1.3   Ūkvedė/sekretorė/administratorė Irma Aukštikalnienė; 1.4   IU mokytoja Edita Užusienienė; 1.5   IU mokytoja Jūratė Paršonienė; 1.6   IU mokytoja Inga Leonienė; 1.7   IU mokytoja Asta Žibienė; 1.8   Mama Ilona Vyšniauskaitė 1.9   IU mokytojo padėjėja Loreta Skaudienė.   Direktorė  Kristina Brinklienė          

Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2023-2024 m. m.

Vaizdas
                                                                                                                       PATVIRTINTA                                                                                                                          Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“                                                                               direktoriaus                                                                                                                              2023 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-161     PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GINTARĖLIS” Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2023-2024 m. m.   Tema - Šiukšlės Temos tikslai: 1. Sudaryti sąlygas jausti atsakomybę ir pareigą rūpintis gamta; 2. Atskleisti svarbiausius atliekų rūšiavimo principus; 3. Parodyti, kaip galima panaudoti niekam nereikalingas šiukšles.         Veiksmai Atsakingi Įgyvendinimo terminai Kaip galime tai įvertinti?

Gamtosauginio komiteto narių posėdžio protokolai

  PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“   GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2023-10-23   Nr. 1 Panevėžys   Posėdis įvyko 2023-10-23 Dalyviai – gamtosauginio komiteto nariai.                                                                 DARBOTVARKĖ: 1.   Dėl I-o etapo aplinkosauginio audito klausimyno atsakymų, jų apibendrinimo ir aptarimo.   2.          2.   Dėl Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ gamtosauginės mokyklos programos įgyvendinimo veiksmų plano parengimo 2023 – 2024 m. m.   SVARSTYTA. 1. I-o etapo aplinkosauginio audito klausimyno atsakymai, jų apibendrinimas ir aptarimas. Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. A. pristatė I-o etapo aplinkosauginio audito klausimyno surinktų atsakymų analizę. NUTARTA. Anketos duomenis panaudoti gamtosauginės mokyklos veiksmų plano parengimui.   SVARSTYTA. 2. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ gamtosauginės mokyklos programos įgyvendinimo veiksmų plano parengimas 2023 – 2024

Talka mokyklos slėnyje

Vaizdas
  Talka mokyklos slėnyje Mokyklos teritoriją supa medžiai, todėl rudenį kiemas ir slėnys pasidengia medžių lapais. Visuotinė talka   subūrė mažus ir didelius ekologinei veiklai, puoselėjant savo mokyklos aplinką. Dalyvaudami praktinėse veiklose vaikai ugdo ekologinį sąmoningumą. 

Paroda iš antrinių žaliavų ,,Vabalas gamtoje"

Vaizdas
  Paroda iš antrinių žaliavų ,,Vabalas gamtoje" Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ organizuota respublikinė paroda iš antrinių žaliavų ,,Vabalas gamtoje“. Vabalai buvo daromi iš antrinių žaliavų. Parodoje dalyvavo respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų mokiniai, mokytojai, tėvai. Paroda buvo eksponuojama mokyklos lauko erdvėse. Šia paroda ugdytiniai ugdomi panaudoti antrą kartą daiktus žaislams, papuošimams.

Edukacinė išvyka į regioninį Liūdynės sąvartyną

Vaizdas
 Edukacinė išvyka į regioninį Liūdynės sąvartyną Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ ugdytiniai vyko į edukacinę kelionę į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną. Ten pamatė kur keliauja visos atliekos iš mūsų namų, kas nutinka kai atliekos ir įvairūs nereikalingi daiktai yra nerūšiuojami, kur jie keliauja, kas yra perdirbama ir kaip, o kas ne. Sužinojo kiek metų reikia kol suyra vienos ar kitos rūšies atliekos. Edukuojant jaunąją kartą tikimės atsakingo vartojimo ir gamtos tausojimo.

Veikla ,,Myliu mišką"

Vaizdas
  MYLIU MIŠKĄ                         Lietuva turtinga miškais ir giriomis, tačiau šis plotas galėtų būti dar didesnis. Prieš porą metų startavusi svetainė myliumiska.lt, kuri pritraukia įmones, pavienius gyventojus užsiimti miško sodinimo darbais. Tik edukuodami, pasakodami ir rodydami pavyzdį, galime pasiekti savo tikslų.                       Veikla lauke, tai kai vaikai laisvai gali kurti, klausinėti apie vyksiančius įvairius dalykus gamtoje, džiaugtis gamta, eksperimentuoti bei tyrinėti. Gamtos apsuptyje malonu ne tik žaisti, bet ir pabendrauti su kitais vaikais, kurie kartu gali tyrinėti bei atrasti kažką naujo.                       Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ prisidėjo prie dovanos Panevėžio miestui 520-ojo gimtadienio proga – skyrėme 10 medelių naujos žaliosios erdvės apsodinimui, kurie neutralizuos ore esantį CO2. Spalio 1-ąją Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“   bendruomenė praleido sodindama medelius. Prisidėjome prie žalesnio ir ekologiškesnio