Pranešimai

Gamtosauginis komitetas

  PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GINTARĖLIS“ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ GAMTOSAUGINIO KOMITETO SUDARYMO   2023 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-142 Panevėžys   Vadovaudamasi Lietuvos žalųjų judėjimo gamtosauginių mokyklų programa, Lietuvos žaliųjų judėjimo 2023-09-19 gautu raštu Nr. GMP-23/09/19-2 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dalyvavimo gamtosauginių mokyklų programoje“ ir 2023-09-20 visuotiniu susirinkimu Nr. 1: S u d a r a u Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ gamtosauginį komitetą: 1.1   Direktorė Kristina Brinklienė; 1.2   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dana Aliukienė; 1.3   Ūkvedė/sekretorė/administratorė Irma Aukštikalnienė; 1.4   IU mokytoja Edita Užusienienė; 1.5   IU mokytoja Jūratė Paršonienė; 1.6   IU mokytoja Inga Leonienė; 1.7   IU mokytoja Asta Žibienė; 1.8   Mama Ilona Vyšniauskaitė 1.9   IU mokytojo padėjėja Loreta Skaudienė.   Direktorė  Kristina Brinklienė          

Vandens talpa lietaus vandeniui

Vaizdas
  Įsirengėme vandens talpą surinkti lietaus vandeniui, tokiu būdu taupome vandenį iš čiaupo ir jis tapo daugiau prieinamesnis ugdytiniams augalų laistymui.

Praktiniai mokymai–13-ta pamoka „Metodinė priemonė iš antrinių žaliavų–Medis ir metų laikai“

Vaizdas
Gerosios patirties praktiniuose mokymuose dalyvavo Blásalir darželio, Reykjavik, Iceland mokytojai, Tammiku pradinės mokyklos, Kohtla-Järve, Estonia mokytojai, Panevėžio miesto lopšelių-darželių „Voveraitė“ ir „Puriena“ mokytojai. Veiklos metu iš įvairių antrinių žaliavų padaryta metodinė priemonė, skirta spalvų, žodžių pažinimui, pasakų sekimui.

Tarptautinė konferencija „Žalieji kampeliai darželiuose ir pradinėse mokyklose". Gerosios darbo patirties sklaida

Vaizdas
Panevėžio lopšelyje-darželyje organizuota tarptautinė konferencija „Žalieji kampeliai darželiuose ir pradinėse mokyklose“, kurioje dalyvavo: Panevėžio miesto švietimo skyriaus specialistė A. Bagdanskienė, Blásalir darželio, Reykjavik, Iceland mokytojai, Tammiku pradinės mokyklos, Kohtla-Järve, Estonia mokytojai, Panevėžio miesto lopšelių-darželių „Pasaka“, „Diemedis“, „Sigutė“, Puriena“ mokytojai. Renginio metu dalinomės gerąja darbo patirtimi įgyvendinus tarptautinį Nordplus Junior projektą, kurio metu mokyklose buvo įrengti žalieji ekologiški kampeliai.

Šeimos sporto šventė

Vaizdas
  Gegužės mėnuo – šeimos mėnuo. Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis" pakvietė mokyklos šeimas į „Šeimos sporto šventę". Kartu su tėveliais pasivaržėm estafetėse, atlikom įvairias smagias kūrybines ir STEAM užduotis, pašokom, padainavom. Tikimės, kad malonus mokyklos ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas išliks sprendžiant kasdienines problemas ir padės ugdyti sėkmingus vaikus